Power and power suppliersStrøm er en viktig del av det totale energiforbruket i alle husholdninger og i samfunnet som helhet. Du betaler for strømmen i din bolig til to separate aktører, nemlig kraftleverandøren på den ene siden og nettselskapet på det andre. Nettselskapet er det selskapet du betaler leie av nett til – det er altså snakk om leie av nettet for elektrisk kraft. Kraftleverandøren er den du betaler for forbruket ditt. Du kan velge selv hvilken kraftleverandør du vil bruke. Noen ganger samarbeider kraftselskapet og nettselskapet ditt, og i tilfelle kan du få alt av strømutgifter på en og samme regning.

Selskapet du kjøper strøm fra, kalles altså for en kraftleverandør. Det er mange slike å velge mellom, og de tilbyr deg ulike priser og ulike vilkår som du bør sette deg godt inn i. Disse leverandørene produserer i noen tilfeller strømmen selv. Andre kjøper inn strøm på en såkalt kraftbørs, eller de kan kjøpe strøm direkte fra en annen kraftleverandør som leverer til samme nett. Strømmen du får inn i huset er til syvende og sist avhengig av nettet du er koblet til heller enn hvem du har som kraftleverandør, så det vil ikke være noen variasjon i kvalitet mellom de forskjellige leverandørene. Du kan sammenligne prisene hos forskjellige kraftleverandører på Konkurransetilsynets nettsider.

Et nettselskap har ansvaret for sin del av det norske strømnettet. Hvilket nettselskap du bruker vil være helt avhengig av hvor du bor. Det er disse selskapene som bygger og vedlikeholder strømnettet lokalt, og står som eiere av infrastrukturen. Derfor må du betale nettleie i tillegg til strømprisen. Noe av nettleien vil også variere avhengig av forbruket ditt. På regningen din vil dette fremkomme som “faste” og “variable” kostnader. Fast leie betaler du fordi du bruker nettet. Den variable leien er avhengig av hvor mye strøm du bruker, det vil si hvor mye du belaster nettet.