Hei, og velkommen til disse sidene som handler om kraftspørsmål og fornybar energi. Som alle vet så er produksjonen og forbruket av energi helt avgjørende faktorer for den globale utviklingen og for selve sivilisasjonens bærekraft. Spørsmål som dreier seg om kraft og hvordan den produseres, overføres, og brukes er imidlertid til dels så kompliserte at den jevne mann i gaten har vanskelig for å få oversikt og danne seg en formening om fremtidige løsninger. Formålet med dette nettstedet er derfor å formidle mer informasjon om dette og dermed gi folk en bedre forståelse av kraftspørsmålet i fortid, nåtid, og fremtid.

Det norske kraftsystemet spesielt har blitt mer komplisert de siste tiårene, og ikke først og fremst fordi det nå i noen grad også blir tatt i bruk alternative energikilder til vannkraften. Hovedsaken er liberaliseringen av energipolitikken og det som gjerne kan kalles de-regulering. Statnett har fortsatt et overordnet ansvar for å koordinere produksjon og forbruk av kraft, men det finnes nå et utall konkurrerende aktører som kan levere kraft og som agerer på en felles nordisk kraftbørs. Dette er delvis også et resultat av internasjonale endringer som følge av at Norge har knyttet seg til andre lands nett, og dermed påvirkes av produksjon og forbruk av kraft, også i andre land. Forstå det den som kan, som mange sikkert har fått med seg har de som virkelig forstår seg på det, som for eksempel investoren Einar Aas, greide å håve inn milliarder på spekulasjoner i dette “markedet”.

Her finner du imidlertid også mye om det som man håper skal bli fremtidens energikilder, fornybar energi. Det gjelder først og fremst vind- og solkraft, men også den mindre glamorøse bioenergien, fra organisk materiale.