Spot pricesDu har sikkert hørt uttrykket spotpris, nevnt i forbindelse med diskusjoner eller nyheter som handler om strøm og strømpriser. Spotprisen er kort fortalt markedsprisen på strøm. Den er avhengig av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, det vil si forholdet mellom produksjonen og forbruket av strøm. Det er Nord Pool Spot som er den store markedsplassen for strøm i Norge og Norden. Norge knyttes sammen med Sverige og kontinentale land som Danmark, Nederland og Tyskland gjennom ledninger som overfører kraft. Derfor er prisene i Norge i dag svært avhengige av tilbud og etterspørsel i andre land med mye større befolkning enn den norske.

Her i Norden omsettes så mye som 80 til 85 prosent av kraften på denne børsen. Strømprisene kan bli svært høye dersom tilbudet er lite og etterspørselen høy, dette inntreffer nå ganske regelmessig om vinteren – særlig i år med mindre nedbør. Prisene kan tilsvarende bli svært lave om sommeren dersom det er rikelig med nedbør og det er mer snø som smelter enn vanlig. Da kan det til og med skje at magasinene blir overfylte og renner over, særlig hvis det også er mye vind slik at vindkraftverkene har høy produksjon. Alt dette er med andre ord nokså uforutsigbart og variabelt, og er for så vidt ment å være sånn. Det mest ekstreme som kan skje er at prisen på kraft går ned i under null når det er store overskudd, slik at du faktisk får betalt for å forbruke mer strøm. Dette er et noe uheldig resultat av subsidiering av strømproduksjon som gjør at kraftselskapene tjener penger på å produsere selv om prisen er negativ.

De siste årene har det vært en del kontroverser rundt dette systemet. Man ser at enkelte med god innsikt i systemene blir milliardærer, mens forbrukerne gjerne opplever ekstreme svingninger i prisnivå fra måned til måned.