Vindkraft har blitt brukt av mennesket i tusenvis av år, mest berømmelig selvfølgelig til å seile. Gode vindmøller fantes i Europa helt tilbake i høymiddelalderen, men vindkraft som energikilde i en mer generell betydning er et relativt nytt fenomen der det nok fortsatt er mye urealisert potensial.

Wind power as an energy sourceVinden settes i gang av energi fra solen. Så mye som 1 prosent av energien som kommer inn i jordas atmosfære ender opp med å bevege luften frem og tilbake i de typiske vindsystemene vi kjenner. Her er det potensielt snakk om nok energi til å dekke et energiforbruk som er 100 ganger høyere enn i dag, men hvordan man skal få det til er en ganske annen sak. I praksis er det bare en brøkdel av vindenergien som kan utnyttes av mennesket.

I Nord-Europa, og likeledes i Nord-Amerika, blåser det ofte mer om vinteren enn om sommeren. Det er positivt i Norge, fordi det forbrukes mer strøm om vinteren enn om sommeren. Norge har også en produksjon av vannkraft som i stor grad er regulerbar, og dermed kan tilpasses det varierende og noe uforutsigbare tilsiget av vindkraft. Per i dag er dette imidlertid ikke utnyttet i prakis. Noen steder er det mye vind, men også tidvis store problemer med for sterk vind og kalde temperaturer. Dette kan føre til skader på turbinene og store vedlikeholdsutgifter. Stad er et eksempel på et område med svært mye vind men for høy hyppighet av kuling og storm.

Generelt kan man si at Norge har godt med vind, og et stort uutnyttet potensial når det gjelder vindkraft. Langs store deler av kysten ligger vinden jevnt over opp mot 10 m/s store deler av året. Langs kammer og åsrygger kan vinden ta fart og komme opp i enda høyere hastigheter. Kupert terreng har imidlertid en tendens til å gi mer ustabile vindforhold, og det er ikke gunstig.

Finnmark og Rogaland er de fylkene i Norge som har størst potensial når det gjelder vindkraft. Det er imidlertid også gode muligheter på det indre Østlandsområdet.